آرشیو برای 'اخبار سایت'

اطلاعيه ويژه عيد سعيد فطر

تيم سايت تبليغاتی شهر تهران،عيد سعيد فطر را به همه ايرانيان عزيز تبريک عرض می کند و به مناسبت اين عيد فرخنده ،15 روز به اعتبار تمامی اعضای سايت اضافه مي کند.